Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да предприеме спешни мерки за преодоляване на причина номер […]