Проучване на Европейския синдикален институт установи, че за последните четири години темповете на деиндустриализация на Европа са се ускорили, като почти един милион работни места в производството са закрити. Това на практика означава, че от 2019 г. досега броят на заетите в производството е намалял с 853 000 заети лица. Най-много загубени работни места има в Полша (278 000), Румъния (144 000) и Германия (129 000).  Намалените работни места  в Хърватия и Словения представляват 14% от цялата работна сила в производството, което  поставя тези страни пред България (13%) и Чехия (11%).Тези съкращения са  причинени основно от липсата на целенасочена подкрепа за промишлеността в ЕС.

 

Таблица  с десетте държави, които са загубили най-много работни места в производството

 

Държава                  % загубени работни места                       Брой загубени работни места 

                                                   2019/2023                                                          2019/2023

                                                     

Полша                                                   8,4                                                                     278 200

Чехия                                                   11,3                                                                     161 400

Румъния                                               8,8                                                                     144 000

Германия                                              1,6                                                                      129 300

България                                              13,1                                                                      79 100

Словакия                                               9,4                                                                      59 600

Франция                                                1,7                                                                       53 600

Хърватия                                               14,2                                                                     42 800

Словения                                              14,2                                                                      37 200

Португалия                                           2,3                                                                       18 800

ЕС 27                                                       2,6                                                                      853 500

 

Преминаването към устойчива икономика е възможност да се промени тази ситуация. Затова ЕС се нуждае от индустриална политика за защита и създаване на качествени работни места и синдикалните организации  призовават ЕС да промени курса и да отхвърли строгите икономии, като вместо това:

  • Създаде постоянен инвестиционен инструмент, обезпечен с достатъчно ресурси за подкрепа на всички държави-членки и региони.
  • Гарантира, че публичните средства ще подкрепят само създаването на качествени работни места и колективното договаряне чрез силни социални условия, свързани с инвестиции, държавна помощ и публично финансиране.
  • Въведе Европейска директива за справедлив преход в света на труда чрез предвиждане и управление на промяната, където социалният диалог и колективното договаряне ще бъдат водещи принципи.

Подобна индустриална политика е необходима, защото работната сила е механизмът, който захранва европейското производство. Следователно, днес тя е също толкова важна за бъдещите успехи на Европа, колкото е била в миналото. Мрачната реалност на тези почти един милион закрити работни места трябва да се промени чрез нова индустриална политика, в основата на която ще бъдат поставени качествените работни места.

За да има въздействие в дългосрочен план, тази  нова индустриална политика трябва да отчита влиянието на всички икономически сектори, обществени и частни, да бъде правилно финансирана и фокусирана. В този контекст, планът предложен от европейските синдикати е изграден върху три основни компонента:

– инвестиционен инструмент, който съответства на мащаба на предизвикателството, пред което е изправена Европа.

– въвеждането на изискване за силни социални условия, което  би гарантирало, че всеки цент от обществените средства ще бъде насочен към защита и създаване на качествени работни места.

– адекватно и компетентно управлявление на променените чрез Директива за справедлив преход.

Наличието на силна и устойчива индустрия в ЕС е общ интерес  – както на работниците, така и на работодателите и на националните правителства.