Проучване на Европейския синдикален институт установи, че за последните четири години темповете на деиндустриализация на Европа […]