Днес 09.01.2012 год. при искане от наша страна за водене на преговори по исканията, поставени в Стачната декларация за изпълнение на споразумението от 12.07.2011 год., ни бе отговорено, че и на това ще му дойде времето.
В отговор на това Стачният комитет на „Мини Марица-Изток“ЕАД на свое заседание взе решение:

Обявяваме от 0800 до 0900 часа на 10 Януари 2012 год. едночасова предупредителна стачка в защита исканията, поставени от работниците и служителите на „Мини Марица-Изток“ЕАД.

Заявяваме, че сме готови да водим преговори по всяко време на денонощието за изпълнение на споразумението от 12.07.2011год.

За стачния комитет:

Генчо Генчев Валентин Вълчев

Тончо Станчев Дамян Косев