Днес 09.01.2012 год. при искане от наша страна за водене на преговори по исканията, поставени в […]
Синдикална Миньорска Федерация „Подкрепа“ е силно възмутена и огорчена от изказването на г-н Трайчо Трайков министър […]