След провалени преговори на 13.01. и обявено днес 15.01.2012 год. в 10.00 часа решение на Стачния комитет за обявяване на ефективни стачния действия от 20.00 часа, не получихме покана от страна на Ръководството за провеждане на преговори за постигане на споразумение по спора.
Въпреки нарушението на действащото законодателство от страна на Изпълнителния Директор чрез писмени и устни изявления, че стачката е незаконна и заплахи за санкции към желаещите да вземат участие в стачните действия, точно в 20.00 часа работниците и служителите в трите рудника на „Мини Марица-Изток“ ЕАД преустановиха изпълнението на трудовите си задължения.
От общо 652 назначени през нощната смяна, стачкуваха 603 работници и служители. Това са повече от 93%.
За нарушенията на законодателството от страна на Изпълнителния директор Обединеният стачен комитет ще сезира Инспекцията по труда за тези негови действия.
Утре 16.01.2012 год. стачните действия продължават.
Стачният комитет благодари на всички взели участие в стачните действия.
Днес от 8.00 часа сутринта стачката продължава на 100 % с дневната смяна.

За стачния комитет:

Генчо Генчев
Валентин Вълчев
Тончо Станчев
Дамян Косев