След провалени преговори на 13.01. и обявено днес 15.01.2012 год. в 10.00 часа решение на Стачния […]
Уважаеми колеги, във връзка със започналата на 15.01.2012г. безсрочна ефективна стачка в Дружеството Ви информираме за […]
Уважаеми колеги, във връзка със започналата на 15.01.2012 г. безсрочна ефективна стачка в Дружеството, Ви информираме […]
След провалени преговори на 13.01. и обявено днес 15.01.2012 год. в 10.00 часа решение на Стачния […]