Още едно лято на смъртоносни горещини показва защо Европа се нуждае от закон за максималните температури при труд, за да защити работещите от последиците, вследствие на климатичните изменения.

Синдикатите призовават Европейската комисия да предприеме действия, след като двама работника колабираха и починаха след топлинен удар в Испания миналата седмица. Във Франция, която няма ограничения за максимална температура при работа, през 2020 г. 12 души са починали от трудови злополуки, свързани с топлината.

Подобни трагедии ще стават все по-чести без легализирането на норма за безопасни температури при труд.

Обикновено хората работят най-добре при температура между 16°C и 24°C, според Световната здравна организация (СЗО). Когато температурите се покачат над 30°C, рискът от злополуки на работното място се увеличава с 5-7%, а когато температурите надвишат 38°C, вероятността от злополуки е между 10% и 15% по-висока, показват изследванията.

Световъртеж, главоболие и мускулни крампи са ранни симптоми на топлинен стрес, който може да доведе до повръщане, загуба на съзнание и в крайна сметка до смърт, освен ако не се предприемат действия.

Според Eurofound: В целия Европейски съюз 23% от всички работещи са изложени на високи температури поне една четвърт от времето, което нараства до 36% в селското стопанство и индустрията, и 38% в строителството.

Изследване, направено от сътрудници на Европейската конфедерация на профсъюзите обаче установи, че само няколко европейски държави имат законодателство за безопасност на работещите по време на горещини – с голяма разлика в температурните граници, вариращи от 28° до 36°С:

В Белгия – 29°C при леко физическо натоварване, 26°C при умерено тежко физическо натоварване, 22°C при тежко физическо натоварване и 18°C при много тежко физическо натоварване;

В Испания: Максималните температури при седяща работа, като работа в офис, са 27°C, докато за лека работа са 25°C. Тези ограничения обаче не се прилагат за всички видове труд, нито при всички работещи, нито за всички помещения;

В Латвия – Максимална температура при труд на закрито 28°C;

В Словения – Температурата на въздуха в работните помещения не трябва да надвишава 28 °C;

В Унгария – 31°C за седяща и лека физическа работа, 29°C за умерена физическа работа и 27°C за тежка физическа работа;

В Черна гора – Максимална температура при труд на открито 36°C.

На фона на нарастващата климатична криза ЕКП призовава ЕК да запълни пропуските в защитата на работещите с директива относно максималните температури при труд.

ЕС и националните правителства също трябва да наложат съществуващите правила, като отменят огромните съкращения на броя на инспекторите по труда през последното десетилетие.

Съветите не са достатъчни, тъй като данни от САЩ показват, че работещите с несигурна работа са най-уязвими спрямо топлината, като над 70% от всички смъртни случаи, свързани с топлината, се случват през първата седмица на работа.

Според ЕКП – горещините могат да бъдат фатални за хората, работещи незащитени от слънцето, на което вече станахме свидетели в Испания това лято.

Работещите са на предната линия на климатичната криза всеки ден и се нуждаят от защита, за да се справят с непрекъснато нарастващата опасност от екстремни температури.

Времето не се съобразява с националните граници, поради което се нуждаем от общоевропейско законодателство относно максималните температури при труд.

Политиците от комфорта на климатизираните си офиси не бива да продължават да пренебрегват опасността за най-уязвимите работници.