За да Ви бъде даден платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ е необходимо , съгласието на ръководителя на предприятието.

Имате право на платен отпуск в размер на 6 работни дни при кандидатстване в средно училище и на 12 дни – при кандидатстване във ВУЗ.

 

Работодателят може да не даде съгласието си. Тогава имате право на неплатен отпуск в същия размер, намален наполовина, който се признава за трудов стаж.

 

Когато работникът (служителят) е ползвал платения или неплатения отпуск, но не е бил приет в съответното учебно заведение, за следващите години има право на половината от посочения отпуск, който също се признава за трудов стаж.