Новите заплати в НОИ ще бъдат съобразени с длъжностните нива и нивата на възнагражденията в момента.
По този начин ще се постигне чувствителен ръст на възнагражденията на работещите с най-ниските заплати.
Минималните възнаграждения съгласно договорените минимуми са, както следва:
☑️1600 за експертно ниво 7 и специалист ниво 1 или за най-масовите длъжности в системата на НОИ, които до момента бяха със заплати от порядъка на 1200 лв.;
☑️1780 лв. за експертно ниво 4, чиито заплати до момента бяха около 1450 лв.;
☑️2050 лв. за експертно ниво 2, които към момента бяха на нива около 1800 лв.
Борбата винаги дава резултат!
Пред БНР председателят на САС „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви: „Най-чувствителен ще бъде ръстът за масовите длъжности в системата на НОИ и за хората, които получават ниски възнаграждения. Всъщност, увеличението на масовите служители ще бъде дори повече от 30%. Към момента, във въпросното експертно ниво 7 колегите получават около 1100 – 1200 лв. заплати“.