В съответствие с консултациите на ЕС относно индустриалната политика, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) потвърждава своя призив към действие от страна на ЕС и своето очакване за промени и преструктуриране на индустриалната програма с цел насърчаване на новите индустрии, устойчиви продукти и услуги, за да се осигурят работни места за в бъдеще.

„Ключов елемент от всяка добра индустриална политика е наличието на квалифицирана и добре обучена работна сила с цел да се произвеждат и осигуряват качествени стоки и услуги. Въпреки това, стратегията на ЕС за пазара на труда и за заетостта се фокусира над реформите на пазара на труд, водещи до една по-голяма гъвкавост и по-голяма несигурност на работните места, което от своя страна сериозно измества акцента от въпроса за квалификация и пре-квалификация на работната сила“ – се твърди в заявлението на ЕКП.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) набляга на това, че индустриите трябва да отчетат въпроса за енергийната и ресурсна ефективност, както и как следва да бъде финансирана тази индустриална политика.
„Устойчивите и прогресивни макроикономически политики стоят в основата на обществените услуги и частните компании, опериращи в Европа. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) отново заявява дългогодишното си твърдение, че мерките на строги икономии не решават проблемите и не работят: политиката на строги икономии е самоунищожителна и вече претърпя своя провал. Теорията, че бързата фискална консолидация би могла да се възстанови доверието и да понижи негативните проценти за пореден път се оказа просто мит … Вместо на страните-членки да се състезават по отношение на своите работни места, Европа се нуждае те да инвестират в излизане от кризата, а именно: структурни инвестиции, а не структурни реформи“ твърди ЕКП.

Работещите хора в Европа искат и имат нужда да видят една истинска нововъзникваща индустриална политика и във връзка с това ние трябва да се придвижим отвъд реториката, че реалната икономика трябва да бъде подкрепена с конкретни действия, за да провокира иновациите, да се осигури достъп до финансиране и кредитиране, както и развитие на социалното измерение, способно да се справя с пропуските в професионалните умения и да насърчава качествени работни места“ – каза Judith Kirton-Darling, Конфедерален секретар в ЕКП.