В съответствие с консултациите на ЕС относно индустриалната политика, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) потвърждава своя […]