Уважаеми колеги,
във връзка със започналата на 15.01.2012г. безсрочна ефективна стачка в Дружеството Ви информираме за следното:
1.Участие в стачните действия взеха както следва:
На 15.01.2012г. 630 работници и служители, което се явява 95%
На 16.01.2012г. 2370 работници и служители,което се явява 92%.
2.Стачният комитет заявява,че са предприети предварително всички необходими действия,за да може организираните и провежданите стачни действия да бъдат в рамките на изискването от закона.
3.Заявяваме, че действията на Изпълнителния Директор, инж.Евгени Стойков, свързани с писмени и устни заявления,квалифициращи стачката като незаконна и отправените заплахи и предупреждения за предприемане на санкции срещу работниците и служители, за нас са недопустими от закона манипулации и натиск срещу свободното упражняване на правото на стачка.Стачният комитет заявява,че ще предприеме необходимите действия и ще съзира компетентните институции за извършените нарушения от страна на Изпълнителния Директор.
4.Стачният комитет декларира готовността си за започване на конструктивни преговори по исканията от Стачната декларация, което беше заявено и на Изп.Директор на проведевата днес в 12.00ч.среща.Изп.Директор заяви,че това не е предмет на срещата и няма готовност за водене на такива преговори.
Призоваваме, всички към солидарност и участие в предприетите стачни действия,само когато сме единни ще можем да защитим справедливите си искания.

Стачен комитет:

Генчо Генчев
Тончо Станчев
Валентин Вълчев Дамян Косев