Уважаеми колеги,
във връзка със започналата на 15.01.2012 г. безсрочна ефективна стачка в Дружеството, Ви информираме за следното:
1. Участие в стачните действия взеха, както следва:
На 15.01.2012 г. 630 работници и служители, което се явява 95%.
На 16.01.2012 г. 2370 работници и служители, което се явява 92%.
2. Стачният комитет заявява, че са предприети предварително всички необходими действия, за да може организираните и провежданите стачни действия да бъдат в рамките на изискването от закона.
3. Заявяваме, че действията на Изпълнителния директор – инж. Евгени Стойков, свързани с писмени и устни заявления, квалифициращи стачката като незаконна и отправените заплахи и предупреждения, за предприемане на санкции срещу работниците и служители, за нас са недопустими от закона манипулации и натиск срещу свободното упражняване на правото на стачка. Стачният комитет заявява, че ще предприеме необходимите действия и ще сезира компетентните институции за извършените нарушения от страна на Изпълнителния директор.
4. Стачният комитет декларира готовността си за започване на конструктивни преговори по исканията от Стачната декларация, което беше заявено и на Изпълнителния директор на проведевата днес в 12.00 ч. среща. Изпълнителният директор заяви, че това не е предмет на срещата и няма готовност за водене на такива преговори.
Призоваваме, всички към солидарност и участие в предприетите стачни действия, само когато сме единни ще можем да защитим справедливите си искания.

Стачен комитет:

Генчо Генчев
Валентин Вълчев
Тончо Станчев
Дамян Косев