Искане за незабавно увеличение на трудовите възнаграждения в Агенцията по геодезия, картография и кадастър с не по-малко от 20% обсъдиха вчера, 29 август, президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Повод за срещата бе протестно писмо от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, внесено до Министерството на финансите и МРРБ на 8 август 2022 г. „Агенцията традиционно е пренебрегвана“, се казва в писмото. Например, заплатата на главен експерт в службите по кадастър е 1517 лв., на главен специалист – 1067 лв., а на специалистите – 907 лв. Това води до хроничен недостиг на професионалисти в институция, която по закон е част от списъка със стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Текучеството е огромно, като само от началото на годината са напуснали 50 специалисти от общо 400, които работят в агенцията.

Президентът на КТ „Подкрепа“ уведоми министъра за събрана подписка за провеждане на ефективни стачни действия. Министър Шишков провери преписката и заяви, че ще проведе необходимите разговори в Министерския съвет. Очаква се средствата да бъдат осигурени от нарочен фонд за укрепване на държавната администрация.