1. Осигуряване на механизъм за капацитет на въглищните централи, като критична инфраструктура на енергийната система за страната.
  2. Незабавно изпълнение на решенията на Народното събрание от 31.01.2020 и 12.01.2023 г.
  3. Започване веднага на изработване на енергийна стратегия на РБ до 2050 г. със задължително участие на социалните партньори.
  4. Отлагане на либерализацията на енергийния пазар за битови потребители от януари 2026 г., до достигане на средноевропейски нива на домакинствата в положение на енергийна бедност.
  5. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в ТП на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти.
  6. Категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните региони.