„Ние от 18 август настояваме за тези срещи, на 19 септември 10 000 човека отидохме с […]
Осигуряване на механизъм за капацитет на въглищните централи, като критична инфраструктура на енергийната система за страната. […]
Спасяваме енергийния баланс на системата – така президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов обясни случващите се протести […]