Уважаеми колеги,

Групата на работниците на Европейския икономически и социален съвет се присъедини към кампанията на ЕКП /в която участва също австрийският синдикат ÖGB и Камарата по заетостта на Австрия/.

Кажи НЕ на социалния дъмпинг!

Кампанията включва он лайн гласуване. Участието отнема само няколко минути – като се попълват имената и имейла на линк
https://www.no2socialdumping.eu/en
До 7 януари 2018 г. линкът ще бъде активен за гласуване.