На 8 март 2008 г. Международната конфедерация на синдикатите (ITUC) даде начало на кампанията „Достоен труд и Достоен живот на жените“. Оттогава 91 национални Центрове в 61 страни се присъединиха към кампанията. Тази кампания насърчи синдикалните организации и техните структури да засилят своите действия за:
1. Ратифициране на Конвенция 183 на Международната организация на труда (МОТ) за защита на майчинството;
2. Повишаване на съзнанието и политическите действия за Равно заплащане на труда;
3. Подобряване на националното законодателство за създаване на възможности при отглеждането на децата, както и условия за кърмене на работното място;
4. Разширяване на действията за борба с насилието върху жените.
Стартирането на кампанията съвпада с издаването на първия годишен синдикален обзор/проучване върху равнопоставеността между половете на работното място. Изводите от проучването бяха широко отразени от световните медии и най-вече – различията в заплащането на труда. Второто издание засяга нововъзникнали проблеми, като влиянието на финансовия аспект на глобалната криза върху работещите жени и повишеното насилие върху тях.

Приканваме ви да отбележите следните важни дати на кампанията „Достоен труд и Достоен живот на жените“:

7 октомври, Световен ден за Достоен труд (СДДТ): както и през миналата година, жените синдикалистки от Зимбабве, Замбия, Бразилия и Индия са начело на предвидените действия през тази година.
За повече информация, вижте уебсайта: http://www.wddw.org.

25 ноември : Ден на ООН за премахване на насилието върху жените. Все повече синдикати предприемат действия в тази посока. През тази година ITUC съвместно със Световния съюз на федерациите, включително ITGLWF, организира различни събития и действия и издаде различни публикации.
За информация, в брошурата „Кажи не на насилието върху жените и момичетата“: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ITUC-violence-pageGB.pdf.

8 март 2010 г.: Международен ден на жените. Балансът между професионален, личен и семеен живот ще бъде темата на този ден.
Повече информация ще бъде предоставена по-късно през тази година.
За обща информация по кампанията, наръчник и други материали вижте уеб страницата на ITUC Equality: http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique198.