С интерес разгледахме и анализирахме предложението на Министерството на финансите за реструктуриране на вноската по Фонд […]
На 8 март 2008 г. Международната конфедерация на синдикатите (ITUC) даде начало на кампанията „Достоен труд […]