Ново глобално проучване на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и UNI Global Union установява, че 98 % от работещите в света не получават болнични, обезщетения, заместващи трудовите доходи и социални придобивки, които са им необходими за справяне с предизвикателствата на Ковид-19.

Този значим глобален анализ класира 181 ответни действия на правителствата срещу пандемията и поставя Аржентина начело. В това проучване се вижда, че малко над половината от управляващите признават Ковид-19 като професионално заболяване чрез формални актове за регулация.

В доклада, наречен „Ковид-19: Професионално заболяване – там, където работещите на първа линия са най-добре защитени, са анализирани и класифицирани нивата на компенсации за работещите, програмите за социална сигурност и системите за обществено здравеопазване. Това включва 124 страни, 37 американски щата, както и седем австралийски, а също и 13 канадски провинции и територии.

 • В доклада петте водещи държави са: Аржентина, следвана от Австрия, Швеция, Франция и Испания.
 • Общо десетте ресора, класирани в проучването, представляват едва 2 % от световното работещо население.

В малко над половината (98 ресора), Ковид-19 е признат като професионално заболяване чрез формални регулиращи актове, което дава възможност на хора, които са се заразили с коронавирус на работното си място да имат достъп до социална закрила и права. За пример са дадени заплащане при болест, медицински грижи и обезщетения, заместващи трудови доходи, които иначе биха били отказани.

Това припознаване е особено важно за работещите, които страдат от дълготрайни Ковид-последствия и други продължаващи усложнения от болестта.

UNI Global Union и МКП отправят пет ключови препоръки за политиките, за да се осигури по-добра подкрепа за работещите от първа линия:

 1. Автоматично окачествяване на обезщетенията, свързани със заболявания, вследствие на Ковид-19.
 2. Покритие за всички работещи, независимо от трудовото им правоотношение.
 3. Надеждно събиране на данни.
 4. Включване на обща категория, засягаща професионалните инфекциозни заболявания в законодателството и политиките, свързани с него.
 5. Платен отпуск по болест за тестване и възстановяване.

Генералният секретар на МКП – Шарън Бъроу, заяви: „Не можем да позволим работещите на първа линия да изпаднат, оставайки без социална закрила. За устойчивото възстановяване се изисква нов социален договор, който дава на работещите възможно най-голям шанс да получат обезщетенията и компенсациите, които заслужават, като един Глобален фонд за социална закрила е само първата стъпка към прокарване на всеобщите права. За да направим това, призоваваме Международната организация на труда (МОТ) спешно да признае Ковид-19 като професионално заболяване – част от стремежа към превръщането на здравословните и безопасни условия на труд в основно право.“

Малко преди година, през 2020 г. на Международния ден в памет на пострадалите и загиналите при трудови злополуки – синдикатите в световен мащаб, включително МКП и UNI Global Union, призоваха Ковид-19 да бъде признат за професионално заболяване. Този доклад показва, че е постигнат напредък, но има много други неща, които трябва да бъдат направени.

Други основни констатации:

 • Само 10 ресора (5.5%) са получили най-добрите оценки, показващи добри или много добри разпоредби относно компенсациите, заместващи трудови възнаграждения, медицинско лечение, обезщетение за болест и обезщетения при смърт.
 • Болнични плащания се предоставят в 104 ресора, което означава, че почти 43 % от работещите нямат достъп до платен отпуск по болест.
 • Само 6% от проучените ресори са имали правила, наредби, закони или политики (по презумция), които дават автоматичен достъп (без доказателства за медицинско лечение и за обезщетения, заместващи трудовите доходи) за всички работещи. Обаче когато се вземат предвид здравните работници, този процент се е повишил до 17%.
 • Аржентина е получила най-висок резултат като страна, което показва, че силната подкрепа за работещите не зависи от богатството на дадена държава.
 • В Германия и в Скандинавските страни съществуващото законодателство относно инфекциозните заболявания обозначава, че работещите, които са регистрирани официално с Ковид-19, имат автоматичен достъп до отпуск по болест, обезщетения, заместващи трудовите възнаграждения и медицински грижи. Тогава не е необходима официална промяна в законодателството, за да бъдат подкрепени работещите. Там са някои от най-добрите примери за това как една държава може да се подготви за бъдещи пандемии.