Днес, 19 май 2021 г., проф. Лалко Дулевски връчи на инж. Димитър Манолов, президент на КТ […]
Ново глобално проучване на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и UNI Global Union установява, че 98 […]