На 12 април 2022 г. в Министерство на здравеопазването се подписа Отраслов Колективен трудов договор.

Соня Върбанова, председател на Медицинска Федерация на КТ „Подкрепа“: „Радостно е, че подписахме колективния трудов договор при едни много добри параметри за заплатите. Същите суми да залегнали и в анекса към Националния рамков договор. Лекарите в болниците ще започват със заплата минимум 2000 лв., медицинските сестри с 1500 лв., а санитарите с 910 лв.“

Колективният трудов договор влиза в сила от 1 май и е валиден за срок до 12 април 2024 г.