На 7 октомври 2020 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ се Колективен трудов договор, който влиза в сила от 25 септември 2020 г. и има срок на действие две години.

Виж Колективния трудов договор ТУК