На 27 май 2021 г., в гр. София, на основание чл. 51а от Кодекса на труда, се сключи Колективен трудов договор между Министерство на правосъдието, представлявано от проф. д-р Янаки Стоилов, и Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“, представлявана от г-жа Цветанка Дишлийска.

Натоящият КТД влиза в сила от датата на сключването и има срок на действие 2 години.

Виж КТД тук.