ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ

 

 

К О М Е Н Т А Р И

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Европейски семестър 2016-2017

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Изпращаме коментарите на КТ „Подкрепа“ по поставените за дискутиране теми. Ще изложим становището си в областите, които засягат трудови права и интереси…. *Пълния текст на документа може да откриете ТУК