ДО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ     К О М Е Н Т А Р […]
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), заедно с отрасловата синдикална организация IndustriAll Europe, призовава към организиране на […]