Първите коментари на г-жа Бернадет Сегол са в няколко насоки, както следва:

– „Гласоподавателите в Европа отправиха своето предупреждение към всички основни управляващи партии. На европейските граждани вече им е дошло до гуша от безработицата, мерките за строги икономии и непрекъснатото занижаване на стандарт на живот“.

– „За Европейските граждани кризата не е свършила. Мерките за спасяване на Еврото бяха началото. Истинско предизвикателство се оказа 26-те милиона безработни европейци да се върнат отново на работа. Продължението на строгите ограничителни мерки не е отговорът. Европа се нуждае от сериозни инвестиции за да постигне устойчив растеж и да създаде нови работни места на Европейско и национално ниво“.

– „Европейският съюз често търпи обвинения, че е елитен проект, прилагането на икономически политики, принуждаващи гражданите да заплащат грешките на банките, затвърдява това впечатление. Необходима е коренна промяна в политиката. Европейският съюз трябва да се фокусира върху нуждите на гражданите си“.

– Също така Европейският съюз трябва ясно да каже – „Не на расизма. Той трябва отново да спечели скептичните гласоподаватели, като започне усилена борба с безработицата“.

– „Първият тест ще бъде новото предложение за икономическа политика, което Европейската Комисия ще отправи към страните-членки през юни“.

Европейският парламент трябва да реши кой ще бъде Председател на Европейската комисия. Той трябва да реши това на база резултатите от проведените европейски избори, а не да се съобразява с желанията на ръководителите на държавите-членки.