Първите коментари на г-жа Бернадет Сегол са в няколко насоки, както следва: – „Гласоподавателите в Европа […]