Вчера Европейската комисия взе правилно решение за отхвърляне на процедурата „жълт картон”, задействана от единадесет държави-членки, като потвърди продължаването на дългоочакваното преразглеждане на Директивата за командироването на работници.

Европейската конфедерация на профсъюзите, заедно с всички нейни организации-членки – включително и тези в страните, които подкрепиха процедурата ”жълт картон” – твърдо подкрепя това решение. ЕКП счита, че в опита си да блокират прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд, правителствата на тези единадесет страни са действали против интересите на собствените си работници.

„Командированите работници в Европа са били експлоатирани достатъчно дълго. Те не са втора класа граждани и заслужават справедливо възнаграждение, равно на това на останалите работници в приемащите страни“ каза Лина Кар, конфедерален секретар на ЕКП.

„Най-после, чрез обичайната законодателна процедура ще можем да продължим демократичния дебат. Ние ще работим със законодателите на ЕС за да се уверим, че националното колективно договаряне и системите за определяне на заплатите се спазват, според правилното тълкуване на допълнителните разпоредби и изискванията за пропорционалност „, допълни тя.