Вчера Европейската комисия взе правилно решение за отхвърляне на процедурата „жълт картон”, задействана от единадесет държави-членки, […]
ОТНОСНО: Незабавно обсъждане в НСТС на средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г., одобрена с РМС № […]