На 19 и 20 март 2009 г. в сградата на КТ „Подкрепа“ (ул. „Ангел Кънчев“ 2) ще се проведе Конфедеративен съвет, на който ще се обсъди антикризисната програма на правителството.