Конфедерация на труда “Подкрепа“ e домакин на среща за финализиране на Ръководство/Наръчник за правата на работното място. Материалът е изготвен в съответствие с Глобалното рамково споразумение (GFA), подписано между IndustriALL Global /световна организация на всички синдикати от преработващата промишленост, включващо и секторите Текстил, облекло и кожи/ и ASOS.

ASOS е британска марка, като доставчици от цял свят произвеждат и изработват стоки за ASOS.
ASOS очаква работните условия за работниците по веригата на доставки да съответстват на международните стандарти и законодателство. Работните места, произвеждащи и работещи за ASOS, се ангажират да спазват тези правила. От друга страна – ASOS се ангажира да зачита, защитава и поставя на първо място човешките права на всички работници, които участват в световното производство на текстил, обувки и облекло.

ASOS и Световният синдикат IndustriALL работят заедно, за да гарантират, че условията на труд на тези работни места са в съответствие с правилата. За да постигнат това, те подписаха споразумение, наречено Глобално рамково споразумение – GFA.

Глобалните рамкови споразумения са споразумения, договорени на световно ниво между синдикатите и мултинационални компании. Те въвеждат най-добрите стандарти за синдикални права, здравословни, безопасни и екологични практики, и принципи за качество на работа в глобалните дейности на компанията, независимо дали тези стандарти съществуват в съответната страна.

Като член на Световният синдикат IndustriALL, Федерация „Лека промишленост“ на КТ “Подкрепа“, представляваща работещите в текстилната, обувна и шивашка промишленост е страна и активен участник в изготвянето на Ръководството/Наръчник за правата на работното място.

Предстои разработването на Наръчника като мобилно приложение и  издаването му  на хартиен носител.

Стартирането на Наръчника в България се очаква в началото на 2020 г.

1

 

3