На 26, 27 и 28 май 2021 г. КТ „Подкрепа“ заедно с Европейския обучителен институт и UIL (Италия) провеждат онлайн обучителен курс на тема „Зелен социален диалог“. Обучението ще изследва ролята на колективното договаряне и социалния диалог в отговор на изменението на климата и устойчивото развитие. Сред основните цели са:

– Да се анализира ролята и приносът на колективното договаряне и социалния диалог за насърчаване на устойчивостта на околната среда.

– Укрепване на практиките за социален диалог в отговор на изменението на климата и устойчивото развитие.

– Споделяне на опит от различни страни по отношение на „зеления“ социален диалог.

Включването на екологични клаузи в социалния диалог („зелен“ социален диалог) може да поеме водеща роля в стимулирането на справедливия преход към нисковъглеродна икономика. Това също може да деконструира заблуждаващото противопоставяне между труда и околната среда. Въпреки капацитета им да създават качествени и здравословни работни места, клаузите за опазване на околната среда в колективните трудови договори все още са изключение в Европа.

Обучител от страна на КТ „Подкрепа“ е главен експерт Ивелина Хубенова.