„Кремиковци” АД е в тежка, почти необратима криза.
Един от основните виновници за това състояние са правителствата, управлявали България от 1997 г. насам.
Металургичният гигант беше продаден за 1 долар на Валентин Захариев, с цел неговата фирма да покрие задълженията и да стабилизира Комбината.
Липсата на контрол от страна на миноритарния собственик – държавата, му позволи:
– да източи Комбината и да натрупа баснословни печалби;
– да увеличи кредитната задлъжнялост, без да вложи една стотинка инвестиция в екологична програма;
– да продаде Дружеството с огромна печалба.
Правителството лекомислено прие новият собственик Промод Митал, без да му вмени в задължение извеждането на Комбината от дълбоката задлъжнялост и изпълнение на план за жизнеспособност. Нещо повече, с мълчаливото съгласие на правителството се сключи облигационен заем в размер на 325 милиона евро, без да се отчете, че Комбинатът вече е в несъстоятелност. Мажоритарният собственик П. Митал напусна безпрепятствено страната и остави Дружеството със задължение над 2 и половина милиарда лева.
Към момента „Кремиковци” АД е в процедура по несъстоятелност с договор за ишлеме, който не се изпълнява от украинския бизнесмен Константин Жеваго, без суровини, притиснати от кредитори и е в състояние на аварийно спиране. Това обстоятелство няма да позволи на съоръженията в добивната част да възстановят своята нормална дейност и фактически е възможно той да бъде продаден или на парче – цех по цех, или на скрап, за да се покрият част от задълженията.
Призоваваме правителството като миноритарен собственик на 25% от акциите на „Кремиковци” АД да направи едно последно усилие в правилна посока да предостави 53 милиона лева за закупуване на суровини и енергийни ресурси за 15 дни, в това число и средствата за една работна заплата от дължимите три. По този начин ще се даде време на кандидат инвеститорите да направят своите проучвания и разчети и да представят своите оферти относно работата им с Комбината.
Господа управляващи,
Поне веднъж кажете вашата ясна и категорична позиция ще работи ли гигантът на българската металургия, който дава 10% от БВП или 6000 души заедно със своите семейства ще бъдат изхвърлени на улицата заради вашите корпоративни интереси.