„Кремиковци” АД е в тежка, почти необратима криза. Един от основните виновници за това състояние са […]