На съвместна среща днес, 14.10.2010 г., Ръководствата на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в БДЖ ЕАД, БДЖ „Товарни превози“ ЕООД и БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД взеха решение за откриване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове. На фирмено ниво, социалното напрежение е провокирано от неизпълнените ангажименти по Колективния трудов договор в дружествата. Работещите в системата на БДЖ са и против неприемливите предложения на министъра на финансите Симеон Дянков за промени в достъпа до пенсия, които са в остро противоречие със съгласуваното в преговорите със синдикатите.