На съвместна среща днес, 14.10.2010 г., Ръководствата на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в […]
1. Съвместният съвет на КНСБ и КТ „Подкрепа“ оценява положително синдикалните усилия за постигане на споразумение […]