В рамките на Европейския семестър се правят обсъждания за мерките, които трябва да се проведат в България. Синдикатът представи част от наболелите теми в страната

Европейската комисия провежда ежегодни обсъждания със синдикати, работодатели и тинк-танкове какво трябва да се промени в социалната, трудовата и икономическата сфера. От представителството на ЕК в България изпращат някои ключови теми, по които експертите в организациите да изкажат своето становище.

Тази година КТ „Подкрепа“ акцентира върху механизма за определяне на минималната работна заплата и бойкота на преговорите за минимални осигурителни прагове от страна на работодателите. Изводите накратко:

  • Минималната работна заплата не съответства на производителността на труда – ако приемем тезата на работодателските организации, че МРЗ трябва да се ръководи от този показател, възнаграждението трябва да се увеличи почти двойно. Необходимо е изпреварващо увеличение на заплатите спрямо производителността. Можем да сравняваме измененията (ръста) на двата показателя, едва когато те заемат приблизително еднакъв дял от средноевропейските. И тъй като не е добре производителността да се редуцира, нормално би било заплатите да се увеличат.
  • Минималните осигурителни доходи – синдикатът представи недвусмислени данни, които доказват, че ръстът на МОД не влияе негативно върху наемането на нискоквалифицирани работници. Преекспонира се и влиянието на административното увеличение на праговете в секторите, в които не е постигнато споразумение.
  • Квалифицирана работна ръка – няма нито един анализ, нито една база данни, която доказва твърденията за драматични дисбаланси на пазара на труда. Което не означава, че категорично такива няма. Основният проблем се състои в това, че бизнесът не знае от какви специалисти има нужда. КТ „Подкрепа“ предлага работодателите, които не обявяват свободните работни места в дирекции „Бюро по труда, да бъдат санкционирани, тъй като това задължение им е вменено по закон. А липсата на единна база препятства обективната оценка на нуждите.
  • Социален сектор – неадекватността на социалните плащания не позволяват дори оцеляване на хората и семействата, изпаднали в тежка нужда. За поредна година са замразени минималните обезщетения за безработица, майчинството, гарантирания минимален доход. КТ „Подкрепа“ отчита нуждата от включване на тези граждани в други системи, откриване на свободни работни места, ограмотяване и пр., но междувременно се опасяваме, че всяко забавяне на задължителните реформи в социалната система, ще имат тежки последици върху възможността за физическо оцеляване, трудовите навици, отношението към образованието и пр.
  • Пенсионна система – решенията се свеждат до балансиране на приходи и разходи. Когато се очертава дефицит има два варианта – или да се повишат приходите, или да се намалят разходите. Повишаването на приходите е свързано с демографски и макроикономически показатели като размера на работната сила, заетостта и размера на работната заплата, другите доходи от труд и пр. Тъй като този подход изисква повече усилия, време за реализация и реална работа, всички управляващи се насочват към по-лесния – намаляването на разходите. Макар той да не носи устойчивост и стабилност.

Частните пенсионни фондове събират неоправдани такси, като по този начин обезсмислят осигуряването във втория стълб.

  • Данъчна система – плоското ниско данъчно облагане не доведе инвеститори. Липсата на необлагаем минимум натовари най-уязвимите работници. Това налага спешна промяна в данъчната система.

Задължително е да се вземат мерки срещу укриването на данъци и синхронизирането с данъчното законодателство в Европейския съюз.

  • Енергетика – при сключените дългосрочни, неизгодни договори за изкупуване на електрическа енергия източването на системата и понататъшната задлъжнялост на НЕК са неизбежни. Ако не успеем да прекратим тези договори, устойчивостта на енергийната ни система е заплашена. И никакви енергийни борси не могат да компенсират загубите или да нормализират пазара.

КТ „Подкрепа“ ще допълва препоръките си към Европейската комисия в следващите месеци. Пълният текст на становището можете да откриете ТУК.