В рамките на Европейския семестър се правят обсъждания за мерките, които трябва да се проведат в […]