Днес, 16 октомври 2017 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе извънреден Конфедеративен съвет, в който взеха участие Изпълнителният съвет на Конфедерацията и председателите на браншовите и регионални структури на синдиката.

Конфедеративният съвет реши Конфедерацията на труда „Подкрепа“ да:

  • съсредоточи усилията си в решаване на браншовите проблеми в енергетиката, културата, науката, Столичен градски транспорт и в други критични сектори;
  • подкрепи мълчаливия протест на научните работници, който ще се проведе на 1 ноември 2017 г.;
  • запази висока степен на протестна и стачна готовност за защита правата на хората на наемния труд.