Днес, 19.02.2014 г. в гр. София председателят на Национална Федерация „Търговия, Услуги, Контролни органи, Туризъм“ Нели Христова сключи Колективно споразумение с Павел Тонев /директор на Агенция „Митници“/ по въпросите на служебните и осигурителни отношения в Агенция „Митници“.
Споразумението е качено в Раздел „КТД“.