Днес, 19.02.2014 г. в гр. София председателят на Национална Федерация „Търговия, Услуги, Контролни органи, Туризъм“ Нели […]