В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN, който има за цел да увеличи обществената осведоменост и тази на българските граждани, и по специално на работниците мигранти в Германия, относно преноса на социално-осигурителни права.

За да се постигне това, партньорството ще:
– даде начало на уеб платформа, предлагаща актуална, синхронизирана и практична информация за преносимоста на социално-осигурителни права, права и задължения на мобилни работници в Германия, информационни материали и полезни съвети, както и възможности за координирана експертна подкрепа от български и немски експерти;
– свърже съществуващата информационна мрежа на КТ „Подкрепа“ в България и на Arbeit und Leben в Германия. Двустранната Българо-Германска информационна мрежа ще предлага на място и он-лайн информация на български мигранти в Германия преди, по време и след тяхната мобилност. Транснационалната мрежа от експерти ще сътрудничи посредством уеб платформата в доставянето на навременна и адекватна информация, чрез индивидуални консултации, публикуване на статии, а в уеб форума на често задавани въпроси и др.;
– проведе превантивна информационна кампания сред български работници с голям потенциал за мобилност. Тя ще се фокусира върху предоставянето на предварителна информация относно законовите процедури и изисквания, касаещи социално-осигурителните системи в Германия и преноса на права на работещите там българи при завръщането им в България, с оглед осигуряването на активно отговорно европейско гражданство.
В кампанията се предвижда да се използват разнообразен набор от източници: Уеб платформа, Facebook страница, публични събития, информационни дни в 7 български града и медийно събитие в Германия, разпространение на информационни брошури, филми и т.н.

Основните проектни партньори са:
 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“, като един от водещите български синдиката, е проектният промотор;
 ARBEIT UND LEBEN HAMBURG (ALH) е част от 50-годишна немска организация за обучение на възрастни, менажирана от Немската синдикална конфедерация /DGB/, общини и Volkshochschulen;
 Фондация на Бизнеса за Образованието е българско НПО, лидер в областта на учене през целия живот и кариерно консултиране в България.

Асоциираните проектни партньори са: публични институции, координиращи социално-осигурителните системи в двете страни, а именно:
 Национален Осигурителен Институт (НОИ) – за България.;
 Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB) – за Германия.

Експерти от публичните институционални партньори ще бъдат включени активно в конференции, обучения и обмяна на опит, като ще предоставят и актуална информация относно социално-осигурителнито законодателство в съответната страна и процедурите, касаещи преноса на тези права.

Проект BEGIN е с продължителност до 01 декември 2013 г.

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейската комисия и отразява личните виждания на автора. Европейската комисия не поема никаква отговорност за поместената информация.
Agreement Ref. No: VS/2012/0359