На 28 януари 2013 г. в Мадрид д-р Константин Тренчев взе участие в първия дискусионен панел […]
В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN, който има за цел да увеличи обществената осведоменост […]