Инициативата ще бъде подкрепена от подписка сред работещите у нас и гражданите, които настояват за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд, което в момента е унизително. Искането е за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд като процент от минималната работна заплата за страната – не по-малко от 0.5 процента от нея за един час нощен труд.

Кампанията на КТ „Подкрепа“ и за ограничаване полагането на нощен труд.  Според Световната здравна организация нощният труд трайно уврежда здравето на работниците.

Вижте пълната информацията за Кампания за достойни условия и заплащане на нощния труд