КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция на тема “Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и икономически предизвикателства в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“. Тя беше открита от президента Димитър Манолов, който подчерта, че синдикалните и работодателските организации в България провеждат сериозни преговори по съставяне на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на предстоящата конференция се отнасят до:

 • Повишаване осведомеността относно НПВУ
 • Обсъждане на иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и икономически предизвикателства при изпълнението на плана
 • Разглеждане на възможностите за по-справедливи и ориентирани към нуждите на работещите политики
 • Социалният диалог и колективното договаряне по време на пандемията
 • Смисъла от по-добро познаване на Covid въздействието върху здравето, заетостта и живота на жените
 • Cиндикални политики за по-добра защита на социалните и трудови права на работещите през периода на възстановяване от пандемията
 • Ключовите предизвикателства и извлечените поуки от синдикалните структури в предприятията
 • Нуждата от повече солидарност и демокрация на работното място
 • Очертаване на синдикалните политики  и стратегически средства за постигане на амбициозните цели за справедливо и устойчиво възстановяване
 • Стимулиране на мерки и действия за използване на възможностите и справяне с предизвикателствата, възникващи в резултат на цифровизацията и др.
 • Обмен на опит и добри практики от участващите организации

В хибридния форум участват Иван Кръстев, замесник министър на труда и социалната политика, Веселин Митов, вицепрезидент на EZA  и международен секретар на КТ„Подкрепа“, Георги Пирински, бивш член на Комисията по заетост и социални въпроси, Ваня Григорова, икономически съветник от КТ „Подкрепа“, доц. Валери Апостолов, Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, както и синдикални лидери и изследователи от Германия, Франция, Белгия, Румъния, Полша, Унгария и други.

„За нас общите действия със социалните партньори, и в частност с нацонално представителните организации на работниците и служителите, са изключително важни с оглед организация на политиката на МТСП и поддържане на устойчива и ориентирана към потребностите  на хората социална политика. Аз искам да споделя, че дебатът около НПВУ доста често се изкривява около една плоскост, която е дълбоко погрешна и много малко се говори за мястото на този план в общите европейски и национални политики и насочеността на тези инвестиции за постигането на едно възходящо икономическо развитие на страната, за намаляване на неравенставата между България и останалите държави членки на ЕС, и в крайна сметка за една възходяща конвергенция и сближаване между България и другите държави.“, заяви при откриването на конференцияра г-н Кръстев, замесник министър на труда и социалната политика.

Събитието е част от поредицата семинари под егидата на „Европейския Работнически Център“ (EZA, Германия).

Програма за конференцията на 24-25 юни може да видите ТУК.