На 14, 15 и 16 май 2009 г. в Брюксел, Мадрид, Берлин и Прага под егидата на Европейската конфедерация на профсъюзите ще се проведат широкомащабни социални демонстрации, които се очаква да обединят близо милион трудещи се.
Започналата през есента на 2008 г. финансова криза, прераснала в икономическа, е причина до момента над 11 милиона работещи по света да изгубят работата си, като се очаква до края на годината тази цифра да достигне 15 милиона. Редица страни въвеждат силно рестриктивни финансови и оздравителни планове, водещи до замразяване на работните заплати и понижаване на жизнения стандарт на трудещите се. Милиарди обществени средства се наливат в частни банки и предприятия, докато ключови държавни сектори и обществени услуги се оставят на произвола.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИНДИКАТИ НАСТОЯВАМЕ:

ЗА НОВ СОЦИАЛЕН ДОГОВОР В ЕВРОПА!

ДА СЕ ПРЕБОРИМ С КРИЗАТА!

ДА ПОСТАВИМ ХОРАТА НА ПЪРВО МЯСТО!

КТ „Подкрепа“ ще участва със 100-членна делегация в демонстрацията на 16 май 2009 г. в Прага, изразявайки своята солидарност с трудещите се от цяла Европа.