Днес, 16 май 2023 г., се подписа Браншов колективен трудов договор за бранш “Металургия” от председателя на Национална Федерация “Металургия” към КТ “Подкрепа” Людмил Павлов, председателя на Синдикална Федерация “Металици” към КНСБ Васил Яначков и Никола Рангелов от Българската асоциация на металургичната индустрия.
Присъстваха социалният министър Лазар Лазаров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, изпълнителният директор на ИА ГИТ Екатерина Асенова, председателят на УС на БСК Добри Митрев и конфедералният секретар на КТ “Подкрепа” Нели Христова-Боянова.
Министър Лазаров заяви, че неговата политика се води от приемственост, последователност и експертиза. Важното, според него е, че съвместните усилия водят до съхраняване на партньорството в бранша, а това води до по-добра работа и конкуретноспособност на фирмите. Няма нищо страшно да се водят преговори и да се договарят заплати, което бранш Металургия го доказва, каза още министър Лазаров.
Зам.-министър Щонова заяви, че металургията е гръбнакът на икономиката с принос 15% от БВП. В лицето на министерството имате сериоден партньор, добави тя.
Председателят на БСК Добри Митрев заяви, че това взаимодействие, което имат социалните партньори в сектор Металургия е добър пример. Това е един важен и традиционен отрасъл, без който не можем, добави още той.