Днес, 14 октомври 2020 г., в Централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Медицинска федерация „Подкрепа“ провежда национално обучение в рамките на проекта „CAREurope“ на тема „Директива (ЕС) 2018/957 на ЕП. В събитието участват работещи в детски ясли, детски градини, лечебни заведения и синдикални членове. Основен обучител е конфедералният секретар Нели Христова, която ще запознае участниците с условията за командироване на служители на временна работа в чужбина, текущата ситуация в страната и по-конкретно в здравния сектор, както и основните моменти при контрола на изпращането на командировани работници на временна работа в чужбина. Събитието откри вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис, който акцентира върху съществени въпроси, свързани с прилагането на Директивата за командироване на работниците.

121148896_719913691931440_3835579917015859313_n

121195875_818148645603481_7023478692251732515_n

121494205_342342846869595_8922599635874384860_n

121163839_3351323241631206_1363959078675587041_n

121461911_620609695284647_6908640439234829907_n